107 Încurajarea versetelor biblice pentru bărbați și femei pentru fiecare ocazie

107-versete-biblice-încurajatoare-pentru-bărbați-și-femei-pentru-fiecare-ocazie
Aici veți găsi o colecție de versete biblice pe care să le folosiți în timpul devoțional sau pentru a le împărtăși prietenilor și familiei.

Versete despre viața creștină

În aceasta știm ce este dragostea: în faptul că Isus Hristos și-a dat viața pentru noi. Deci și noi trebuie să ne dăm viața pentru frații noștri.

(1 Ioan 3:16)Dar tuturor celor care l-au primit, celor care au crezut în numele lui, le-a dat dreptul de a deveni copii ai lui Dumnezeu.

(Ioan 1:12)

Căci așa cum ne împărtășim din belșug în suferințele lui Hristos, tot așa prin El avem o mângâiere abundentă.(2 Corinteni 1: 5)

20 de versete biblice bine cunoscute despre forță și semnificația lorPuneți toate lucrările voastre în mâinile Domnului și proiectele voastre vor fi împlinite.

(Proverbe 16: 3)

Exersează autocontrolul și stai atent. Dușmanul tău, diavolul, rotește ca un leu care răcnește, caută pe cine să devoreze.

(1 Petru 5: 8)

Știți deja harul Domnului nostru Iisus Hristos, care, deși era bogat, a devenit sărac din cauza ta, pentru ca prin sărăcia ta să poți deveni bogat.

(2 Corinteni 8: 9)Puneți în practică ceea ce ați învățat, primit și auzit de la mine și ceea ce ați văzut în mine, iar Dumnezeul păcii va fi cu voi.

sept 15 zodiac

(Filipeni 4: 9)

Nu vă lăsați depășiți de rău; dimpotrivă, el cucerește răul cu binele. (Romani 12:21)

Laudă Domnului, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat în tărâmurile cerești cu fiecare binecuvântare spirituală în Hristos.

(Efeseni 1: 3)Oamenii se uită la aparențe, dar eu mă uit la inimă.

(1 Samuel 16: 7b)

Pentru că aceasta este voia lui Dumnezeu: ca, făcând binele, să tacă ignoranța celor nebuni. Aceasta înseamnă a acționa ca oameni liberi care nu își folosesc libertatea pentru a ascunde răul, ci trăiesc ca slujitori ai lui Dumnezeu.

(1 Petru 2: 15-16)Sunt fericit când îmi spun: Să mergem la casa Domnului.

(Psalmul 122: 1)

Domnul să te binecuvânteze și să te păstreze; Domnul să te privească cu plăcere și să-ți extindă dragostea; Domnul să vă arate favoarea și să vă dea pace.

(Numeri 6: 24-26)

Evitați orice conversație obscenă. Dimpotrivă, cuvintele tale să contribuie la edificarea necesară și să fie o binecuvântare pentru cei care ascultă.

(Efeseni 4:29)

Nu fi înțelept în opinia ta; mai degrabă te teme de Domnul și fugi de rău. Acest lucru vă va insufla sănătatea corpului și vă va întări ființa.

(Proverbe 3: 7-8)

Mulțumește lui Dumnezeu în orice situație, pentru că aceasta este voia Lui pentru tine în Hristos Isus.

(1 Tesaloniceni 5:18)

Ce bine și cât de plăcut este că frații trăiesc împreună în armonie!

(Psalmul 133: 1)

Tu, Doamne, ești porția și paharul meu; tu ești cel care mi-ai afirmat norocul.

(Psalmul 16: 5)

Pentru că toți cei care s-au născut din Dumnezeu biruiesc lumea. Aceasta este victoria care cucerește lumea: credința noastră. Cine este cel care învinge lumea, dacă nu cel care crede că Isus este Fiul lui Dumnezeu?

(1 Ioan 5: 4-5)

Mai degrabă, fiți buni și plini de compasiune unul cu celălalt și iertați-vă reciproc, la fel cum Dumnezeu v-a iertat în Hristos.

(Efeseni 4:32)

Iisus a răspuns: - Este scris: Omul nu trăiește numai din pâine, ci din fiecare cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu.

(Matei 4: 4)

Aceasta este promisiunea pe care ne-a dat-o: viața veșnică.

(1 Ioan 2:25)

Umiliți-vă, așadar, sub mâna puternică a lui Dumnezeu, pentru ca El să vă înalțe în timp util. Aruncă-ți toată anxietatea asupra lui, pentru că el are grijă de tine.

(1 Petru 5: 6-7)

Fie ca harul și pacea să abundă prin cunoașterea voastră despre Dumnezeu și despre Isus Domnul nostru.

(2 Petru 1: 2)

Fericit este omul care se încrede în Domnul și își pune încrederea în el.

(Ieremia 17: 7)Prin urmare, dacă cineva este în Hristos, el este o nouă creație. Vechiul a dispărut, a devenit nou!

(2 Corinteni 5:17)

Îmi ridic ochii spre munți; De unde vine ajutorul meu? Ajutorul meu vine de la Domnul, creatorul cerului și al pământului.

(Psalmul 121: 1-2)

Versuri pentru a începe ziua corect

Dimineața, Doamne, auzi strigătul meu; dimineața îmi prezint cererile și aștept răspunsul tău.

(Psalmul 5: 3)

Ridică-te și strălucește, că lumina ta a venit! Slava Domnului strălucește asupra ta!

(Isaia 60: 1)

Lăudați pe Domnul, sufletul meu; toată ființa mea este numele său sfânt. Lăudați pe Domnul, sufletul meu, și nu uitați niciunul dintre beneficiile Lui.

(Psalmul 103: 1-2)

În sfârșit, fraților, considerați bine tot ce este adevărat, tot ce este respectabil, totul este just, totul este pur, totul este bun, tot ce este demn de admirație, pe scurt, tot ceea ce este excelent sau merită laudă.

(Filipeni 4: 8)

Doamne, miluiește-ne; Ei bine, sperăm în tine. Fii puterea noastră în fiecare dimineață, mântuirea noastră în timp de necaz.

(Isaia 33: 2)

Dar vă voi privi fața în dreptate; Va fi suficient să te văd când mă trezesc.

(Psalmul 17:15)

Pentru tine, Doamne, îmi ridic sufletul.

(Psalmul 25: 1)

Rugăciune psalmică pentru a găsi un loc de muncă și pentru a obține succes în carieră și muncă.

Versuri pentru noapte

În patul meu îmi amintesc de tine; Mă gândesc la tine toată noaptea În umbra aripilor tale voi cânta, pentru că tu ești ajutorul meu.

(Psalmul 63: 6-7)

Îl voi binecuvânta pe Domnul care mă sfătuiește; chiar noaptea conștiința mea mă mustră. Îl țin mereu în minte pe Domnul; Cu el în dreapta mea, nimic nu mă va doborî.

(Psalmul 16: 7-8)

Voi da băut celor însetați și îi voi satisface pe cei obosiți.

(Ieremia 31:25)

Lăsați-vă grijile Domnului și El vă va susține; nu va lăsa pe cei drepți să cadă și să fie aruncați pentru totdeauna.

(Psalmul 55:22)În pace mă culc și adorm, pentru că numai tu, Doamne, mă faci să trăiesc cu încredere.

(Psalmul 4: 8)

Îi vei păstra pe cei cu caracter ferm într-o pace perfectă, pentru că au încredere în tine.

(Isaia 26: 3)

Versuri pentru zile de naștere

Pentru că știu foarte bine planurile pe care le am pentru tine, spune Domnul, planuri pentru bunăstare și nu pentru nenorocire, pentru a-ți oferi un viitor și speranță.

(Ieremia 29:11)

Acum știm că Dumnezeu lucrează toate lucrurile spre binele celor care îl iubesc, a celor care au fost chemați conform scopului său.

( Romani 8:28 )

Învață-ne să ne numărăm bine zilele, astfel încât inimile noastre să capete înțelepciune.

(Psalmul 90:12)

Fiul meu, nu uita învățăturile mele; mai degrabă păzește poruncile Mele în inima ta. Pentru că îți vor prelungi viața timp de mulți ani și îți vor aduce prosperitate.

(Proverbe 3: 1-2)

În sfârșit, întăriți-vă cu marea putere a Domnului. Îmbrăcați-vă armura completă a lui Dumnezeu, astfel încât să puteți sta în fața vicleniei diavolului.

(Efeseni 6: 10-11)

Armura lui Dumnezeu, semnificația ei și modul de utilizare

Ascultă, fiul meu, acceptă cuvintele mele și anii vieții tale vor crește.

(Proverbe 4:10)

Tu mi-ai creat măruntaiele; tu m-ai format în pântecele mamei mele.

(Psalmul 139: 13)

El își rezervă ajutorul pentru oamenii integri și îi protejează pe cei cu conduită fără vină. El păzește calea celor drepți și protejează calea credincioșilor săi.

(Proverbe 2: 7-8)

Versuri despre dragoste

Mai presus de toate, îmbracă-te cu dragoste, care este legătura perfectă.

(Coloseni 3:14)

Și am ajuns să știm și să credem că Dumnezeu ne iubește. Dumnezeu este iubire. Cel ce rămâne în dragoste rămâne în Dumnezeu și Dumnezeu în el.

(1 Ioan 4:16)

Căci Dumnezeu a iubit atât de mult lumea, încât și-a dat singurul Fiu născut, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viața veșnică.

(Ioan 3:16)Și duceți o viață de dragoste, la fel cum Hristos ne-a iubit și s-a dat pe sine pentru noi ca ofrandă și jertfă parfumată pentru Dumnezeu.

(Efeseni 5: 2)

Acesta este modul în care Dumnezeu și-a manifestat dragostea printre noi: prin faptul că și-a trimis singurul Fiu născut în lume pentru ca noi să putem trăi prin el.

(1 Ioan 4: 9)

Observați ce mare dragoste ne-a dat Tatăl, pentru a fi numiți copii ai lui Dumnezeu! Si noi suntem! Lumea nu ne cunoaște, tocmai pentru că nu l-a cunoscut.

(1 Ioan 3: 1)

Dar Dumnezeu ne demonstrează dragostea pentru noi în acest sens: În timp ce eram încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi.

(Romani 5: 8)

Iubirea este răbdătoare, este amabilă. Iubirea nu este invidioasă, nici lăudăroasă, nici mândră. Nu este nepoliticos, nu este egoist, nu se enervează cu ușurință, nu are ranchiună. Iubirea nu se bucură de rău, ci se bucură de adevăr. El scuză totul, crede totul, așteaptă totul, susține totul. Iubirea nu se stinge niciodată.

(1 Corinteni 13: 4-8a)

Nimeni nu are o dragoste mai mare decât să-și dea viața pentru prietenii săi.

(Ioan 15:13)

Mai presus de toate, iubiți-vă unii pe alții profund, pentru că dragostea acoperă o multitudine de păcate.

(1 Petru 4: 8)

Versuri despre prietenie

Un prieten iubește în orice moment; pentru a ajuta în necazuri s-a născut fratele.

(Proverbe 17:17)

Există prieteni care duc la ruină și sunt prieteni mai credincioși decât un frate.

(Proverbe 18:24)

Cel care umblă cu înțelepții devine înțelept; cel care se alătură proștilor cu proștii va ieși prost.

(Proverbe 13:20)

Deci, tolerați-vă unii pe alții și iertați-vă reciproc dacă cineva are o plângere împotriva altuia. Așa cum Domnul te-a iertat, iartă-te și pe tine.

(Coloseni 3:13)

Îi mulțumesc Domnului meu de fiecare dată când îmi amintesc de tine.

(Filipeni 1: 3)

Nu-ți abandona prietenul sau prietenul tatălui tău. Nu mergeți la fratele dvs. când aveți o problemă. Un vecin apropiat este mai bun decât un frate îndepărtat.

(Proverbe 27:10)

Cel care iartă jignirea cultivă iubirea; cel care insistă asupra infracțiunii își împarte prietenii.

(Proverbe 17: 9)Mai de încredere este prietenul care doare decât inamicul care sărută.

(Proverbe 27: 6)

Versuri de încurajare

Fericiți cei care plâng, căci vor fi mângâiați.

(Matei 5: 4)

Domnul este păstorul meu, nu-mi lipsește nimic.

(Psalmul 23: 1)

Chiar dacă trec prin văi întunecate, nu mă tem de niciun pericol pentru că ești lângă mine; toiagul tău ciobanesc mă mângâie.

(Psalmul 23: 4)

Vei trăi în pace, pentru că există speranță; vei fi protejat și vei dormi încrezător.

(Iov 11:18)

El restabilește inima frântă și le acoperă rănile cu bandaje.

(Psalmul 147: 3)

Binecuvântat să fie Domnul, Dumnezeul și Mântuitorul nostru, care ne poartă poverile zi de zi. Selah

(Psalmul 68:19)

Versuri motivaționale

Trupul și duhul meu pot eșua, dar Dumnezeu îmi întărește inima; el este moștenirea mea eternă.

(Psalmul 73:26)

Domnul însuși va merge înainte de tine și va fi cu tine; El nu te va părăsi și nici nu te va părăsi. Nu vă temeți și nu vă descurajați.

(Deuteronom 31: 8)

Cu toate acestea, în toate acestea suntem mai mult decât cuceritori prin cel care ne-a iubit.

(Romani 8:37)

Căci Dumnezeu nu ne-a dat un spirit de timiditate, ci de putere, de iubire și de stăpânire de sine.

(2 Timotei 1: 7)

Marea dragoste a Domnului nu se sfârșește niciodată și compasiunea lui nu se epuizează niciodată. În fiecare dimineață beneficiile sale sunt reînnoite; Foarte mare este fidelitatea lui! Prin urmare, spun: Domnul este tot ce am. Îl voi aștepta!

(Plângeri 3: 22-24)

Eu sunt Domnul, Dumnezeul întregii omeniri. Este ceva imposibil pentru mine?

(Ieremia 32:27)

Totuși, așa cum este scris: Nici un ochi nu a văzut, nici o ureche nu a auzit, nici o minte umană nu a conceput ceea ce Dumnezeu a pregătit pentru cei care îl iubesc.

28 semnificația numărului de înger

(1 Corinteni 2: 9)

Și, după ce ai suferit puțin, Dumnezeu Însuși, Dumnezeul tuturor harurilor care te-a chemat la gloria Sa eternă în Hristos, te va restabili și te va face puternic, ferm și stabil. (1 Petru 5:10)

Versuri de speranțăCă te voi binecuvânta foarte mult și că îți voi înmulți urmașii ca stelele din cer și ca nisipul mării. De asemenea, urmașii tăi vor cuceri orașele dușmanilor lor.

(Geneza 22:17)

Dacă ne mărturisim păcatele, Dumnezeu, care este credincios și drept, ne va ierta și ne va curăța de orice nedreptate.

(1 Ioan 1: 9)

Să ținem ferm speranța pe care o mărturisim, pentru că credincios este cel care a făcut promisiunea.

(Evrei 10:23)

Dumnezeul nădejdii să vă umple pe voi care credeți în El cu toată bucuria și pacea, pentru ca să vă revărsați de speranță prin puterea Duhului Sfânt.

(Romani 15:13)

Tu, Doamne suverane, ai fost speranța mea; Am încredere în tine încă din tinerețe.

(Psalmul 71: 5)

Dumnezeu nu este un simplu muritor să mintă și să se răzgândească. Nu realizează ceea ce promite sau realizează ceea ce spune?

(Numere 23:19)

Laudă lui Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos! Prin marea lui milă, El ne-a făcut să ne naștem din nou prin învierea lui Isus Hristos, pentru ca noi să avem o speranță vie.

(1 Petru 1: 3)

11 versete cu promisiunile lui Dumnezeu pentru viața ta

Versuri de recunoștință

Cu cântări voi lăuda numele lui Dumnezeu; cu mulțumire îl voi înălța.

(Psalmul 69:30)

Și orice ai face, prin cuvânt sau faptă, fă-o în numele Domnului Isus, mulțumind lui Dumnezeu Tatăl prin el.

(Coloseni 3:17)

Mulțumește Domnului, pentru că este bun; marea lui dragoste dăinuiește veșnic.

(Psalmul 136: 1)

Cine îmi oferă recunoștința lor mă onorează; Oricine își repară conduita, îmi voi arăta mântuirea.

(Psalmul 50:23)

Lăudați-l pe Domnul că este bun și că marea lui dragoste dăinuiește pentru totdeauna!

(1 Cronici 16:34)

În timp ce îmi amintesc de tine zi și noapte în rugăciunile mele, îi mulțumesc întotdeauna lui Dumnezeu, căruia îl slujesc cu conștiința curată așa cum au făcut strămoșii mei.

(2 Timotei 1: 3)

Versuri pentru tineriSă nu te disprețuiască nimeni pentru că ești tânăr. Dimpotrivă, credincioșii văd în voi un exemplu de urmat în modul de a vorbi, în conduită și în dragoste, credință și puritate.

(1 Timotei 4:12)

V-am scris, părinți, pentru că ați știut cine este de la început. V-am scris, tineri, pentru că sunteți puternici și Cuvântul lui Dumnezeu rămâne în voi și l-ați biruit pe cel rău.

(1 Ioan 2:14)

Bucură-te, tinere, în tinerețea ta; lasă-ți inima să se bucure de adolescență. Urmează îndemnurile inimii tale și răspunde la stimularea ochilor tăi, dar să știi că Dumnezeu te va judeca pentru toate acestea.

(Eclesiastul 11: 9)

Cum poate tânărul să ducă o viață de integritate? Trăind după cuvântul tău.

(Psalmul 119: 9)

Este bine ca omul să învețe să poarte jugul din tinerețe.

(Plângeri 3:27)

Sfaturi pentru versete biblice pentru tineri

Versuri pentru căsătorii

Deci nu mai sunt doi, ci doar unul. Prin urmare, ceea ce Dumnezeu a unit, omul nu trebuie să se despartă.

(Matei 19: 6)

În orice caz, fiecare dintre voi vă iubește și soția ca pe voi înșivă și soția să-și respecte soțul.

(Efeseni 5:33)

Nu a făcut Domnul o singură ființă, care este trup și spirit? Și de ce este unul singur? Pentru că el caută urmașul dat de Dumnezeu. Deci, aveți grijă de voi înșivă în spiritul vostru și nu trădați soția tinereții voastre.

(Maleahi 2:15)

De aceea, un bărbat își lasă tatăl și mama și se alătură soției sale, iar cei doi se unesc într-o singură ființă.

(Geneza 2:24)

Ca o flacără divină este focul aprins al iubirii. Nici apele numeroase nu o pot stinge, nici râurile nu o pot stinge.

(Cântarea Cântărilor 8: 6b-7a)

Cu toate acestea, în Domnul, nici femeia nu există în afară de bărbat, nici bărbatul în afară de femeie.

(1 Corinteni 11:11)

Doar unul poate fi învins, dar doi pot rezista. Coarda cu trei fire nu se rupe ușor!

(Eclesiastul 4:12)Doi valorează mai mult decât unul, pentru că obțin mai multe roade din efortul lor. Dacă cineva cade, ajută-l să se ridice. Vai de cel care cade și nu are pe cine să-l ridice!

(Eclesiastul 4: 9-10)

Psalmul din Biblie pentru dragoste și viață fericită de căsătorie